Iedere hond is uniek. Het is een individu met een eigen karakter, persoonlijkheid, geschiedenis en leerervaringen. Daarom werk ik altijd met een op het individu gerichte aanpak die bij jou en je hond aansluit.

 

De kern van mijn werkwijze is dat jouw welzijn én dat van je hond altijd centraal staan, omdat een gebrek hieraan vaak een reden is voor het ontstaan van problemen. Van daaruit werk ik samen met jou aan verbetering van de situatie. In mijn begeleiding leg ik de focus op de emotionele beleving van je hond, omdat die voor een groot deel bepaald hoe effectief de behandeling is. Ik werk vanuit een beloningsgerichte basis.

 

Begeleiding van je hond begint bij Thuis Met Je Hond altijd met een grondig onderzoek van het probleem. Begrijpen waarom je hond doet wat hij doet, zodat een passende aanpak voor de oorzaak van het probleem gekozen kan worden. Hierbij maak ik gebruik van modernewetenschappelijke inzichten op het gebied van emoties, gedrag, therapie en training. Mijn basis bestaat uit een relevante en gedegen opleiding waarvan de inhoud gefundeerd is op recente wetenschappelijke ontwikkelingen in mijn werkveld. Uiteraard houd ik deze actueel o.a. door middel van het volgen van bijscholingen.

 

Verder vind ik het belangrijk om te benoemen dat ik niet werk met inzichten, methoden of hulpmiddelen die werken op basis van pijn, dwang/forceren, intimidatie of die op andere manieren het welzijn van je hond aantasten.

 

Je kunt een persoonlijke en deskundige begeleiding verwachten waarbij ik jou help je hond te helpen. Ik deel daarbij graag mijn kennis en inzichten met je.

Een aanpak vanuit de emotionele belevingswereld van je hond raakt de kern van het probleem.